Bảng giá các gói hosting

START

23,500vnđ/tháng
 • 500MB
 • 20 GB
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 1
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

START PLUS

40,000vnđ/tháng
 • 1 GB
 • 50 GB
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 2
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

SILVER

80,500vnđ/tháng
 • 2 GB
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 3
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

SILVER PLUS

125,000vnđ/tháng
 • 6 GB
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 4
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

GOLD

165,000vnđ/tháng
 • 10 GB
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 10
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

GOLD PLUS

200,000vnđ/tháng
 • 20 GB
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 25
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

DIAMOND

250,000vnđ/tháng
 • 30 GB
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • 100
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

DIAMOND PLUS

400,000vnđ/tháng
 • Unlimited
 • Unlimited
  Băng thông
 • Unlimited
  E-mail
 • Unlimited
  Addon Domain
 • Unlimited
  Parked Domain
 • Unlimited
  MySQL Account
 • Hằng Ngày
  Backup

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%