Cách lựa chọn, phân tích từ khóa seo dễ lên nhất

Lựa chọn từ khóa để bắt đầu chiến dịch seo theo tôi là một bước mang tính quyết định sự thành công trong cả chiến dịch. Từ khóa quá khó có mức độ cạnh tranh quá cao, từ khóa chả liên quan chả ai tìm kiếm sẽ khiến bạn đi vào con đường mịt mù

Xem chi tiết →